INDALO jest agencją Public Relations specjalizującą się w obsłudze firm z branży IT (Information Technology).

Naszym celem jest wspomaganie firm w odniesieniu sukcesu rynkowego w prowadzonej przez nie działalności.

Realizujemy to przez aktywne kształtowanie jak najlepszego wizerunku firmy wśród jej obecnych i przyszłych klientów, partnerów nie zapominając o jej pracownikach. Efektem naszego działania jest uzyskanie i stale utrzymywanie wysokiego poziomu zainteresowania i życzliwej atmosfery wokół firmy i jej działań.

Podstawa naszego działania jest usprawnianie komunikacji, czyli przepływu informacji pomiędzy firmą a wszelkiego rodzaju mediami (m.in. prasa, Internet), klientami, a także wewnątrz samej firmy.

Symbol graficzny naszej firmy, zwany "Człowiekiem INDALO", odkryto na ścianach jaskini z epoki Neolitu (5 tys. lat p.n.e.) w hiszpańskiej prowincji Almeria. "Człowiek INDALO" uważany jest za symbol powodzenia i szczęścia.

Jakkolwiek firma INDALO nie ma tak długiej historii (powstała w czerwcu 1999 roku), to jej pracownicy i współpracownicy mają ogromne doświadczenie w zakresie IT - ich korzenie sięgają początków epoki tworzenia się polskiej branży IT w połowie lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia.

Jestem przekonany, że połączenie tych dwóch historii jest doskonałym talizmanem powodzenia dla wszystkich naszych działań na rzecz obsługiwanych przez nas firm.

INDALO Public Relations

ul. Grochowska 341 lokal 281 A
budynek ALLEGRO
03-822 Warszawa
telefon: (+48) 22 698 70 78
e-mail: PR@indalo.pl
telefon komórkowy: (+48) 501 772 619

Dyrektor i Prezes Zarządu: Zbigniew Blewoński
telefon komórkowy: (+48) 501 772 619

Dyrektor Sprzedaży i Marketingu: Małgorzata Błachnio
telefon komórkowy: (+48) 601 349 356

Dane rejestrowe firmy:

INDALO sp. z o.o.
ul. Grochowska 341 lokal 281 A
03-822 Warszawa
Regon: 016 003 227
KRS: 00000 92965
NIP: 123-08-61-019
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydz. Gospodarczy
kapitał zakładowy 50.000 zł